Gemeentelijk bomenbeleid

Gemeentelijk bomenbeleid

Gemeentelijk bomenbeleid Bomen zijn van groot belang voor het verduurzamen van de omgeving; ze nemen fijnstof en CO2 op en geven zuurstof af. Maar ze doen nog veel meer! Een boom is namelijk een echte vocht- regulator, ze bewaren vocht bij droogte en nemen vocht op...
Snoeproutes

Snoeproutes

Snoeproutes Partners:Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht en Milieu Educatief Centrum Roosendaal Snoeproutes zijn de fietsroutes van kinderen van en naar school die duidelijk herkenbaar zijn aan het zwerfafval van weggegooid...
Klimaatbestendig maken van Bergen op Zoom

Klimaatbestendig maken van Bergen op Zoom

Klimaatbestendig maken van Bergen op Zoom Partners:Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien, kans op drogere zomers en een sneller stijgende...
X