ZilverStrand

ZilverStrand

ZilverStrand Doel van dit project is een groene, verzorgde en prettige woonomgeving voor onze twee straten Zilverplevier en Strandplevier, grenzend aan het plantsoenpark dat we met de gemeente samen onderhouden als omwonenden. Omwonenden kunnen meedoen, zowel van...
Recreatie versus natuurbescherming

Recreatie versus natuurbescherming

Recreatie versus natuurbescherming Leerlingen krijgen de opdracht om een duurzaam recreatief product te bedenken voor 12-15 jarigen.Na afloop van het project: Weten de leerlingen- wat de Brabantse Wal is en dat er drie kernwaardes voor duurzame ontwikkeling zijn:...
Samen aan de bak

Samen aan de bak

Samen aan de bak Gemeente Bergen op Zoom werkt hard aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Saver is daarbij onze partner voor de inzameling van en verwerking van het huishoudelijk afval. Daarbij werken we ook intensief samen met de andere Saver gemeenten...
Bijenconvenant

Bijenconvenant

Bijenconvenant Gemeente Bergen op Zoom heeft op 12 december 2018 twee afspraken ondertekend over bijen: het convenant Bijenlandschap West- Brabant en de Nationale Bijenstrategie. Hierin staan afspraken over het beschermen van het leefgebied van bijen en andere...
X