Duurzame Voedselvoorziening

Leerlingen gaan projectmatig aan de slag met de ontwerpvraag ‘Hoe ziet een duurzame voedselvoorziening op de Brabantse Wal in het jaar 2050 eruit?’ Ze moeten bij hun oplossing rekening houden met CO2-uitstoot (vervoer van voedsel), biodiversiteit (onkruid- en insectbestrijding op akkers) en ruimte (hoeveel m2 grond nodig voor de functie landbouw vs andere functies zoals woningen, natuur, industrie). Het eindproduct is een gebiedskaart van de Brabantse Wal 2050 en presentatie (vrije vorm).

Op de Brabantse Wal is duurzame voedselvoorziening een belangrijk thema. De agrofood-sector ontwikkelt zich, vanuit Steenbergen, op steeds groter schaal, en daarnaast zijn er verschillende kleinschaliger initiatieven, zoals moestuinieren, op scholen, in buurten en bij horecagelegenheden.

Het Natuurpodium krijgt vanuit haar netwerk steeds meer vragen over dit onderwerp en biedt dit project aan om de educatie over duurzame voedselvoorziening op een hoger plan te brengen. Samen met ondernemers, overheden en onderwijs kunnen we het thema voedsel een prominente plek geven in ons educatief programma en de bewustwording vergroten.

Het doel
Kinderen bewust maken van wat er nodig is voor voedselvoorziening in de toekomst.

Het resultaat tot nu toe
Leerlingen van de 3e klans op VMBO de Steenspil hebben dit project uitgevoerd

Duurzame Doener:

Dit project draagt bij aan:

X
Copy link
Powered by Social Snap