Saver

Saver N.V. is een regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf. Saver verzorgt het inzamelen, bewerken en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen en streeft daarmee naar een circulaire leefomgeving. Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot.

Projecten van Saver:

www.saver.nl

www.samenaandebak.nl

Servicelijn, tel. 0165-597 777.

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap