Natuur in de stad

Natuur en de stad horen bij elkaar. Een groene leefomgeving is fijner om in te wonen, het is beter voor je gezondheid en het nodigt meer uit om te sporten en te spelen. Maar de stad trekt ook dieren aan. Er is voedsel en er zijn geschikte plaatsen om te wonen.

In steden worden jaarlijks nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. De stad is het leefgebied van mens, dier en plant. Maar:
– Sommige dieren hebben we graag in de stad en willen we graag helpen en beschermen. Denk maar aan de gierzwaluw, winterkoning, heggenmus of het roodborstje.
– Meeuwen, kauwen en eksters betekenen voor veel mensen overlast.
– Duiven, eenden en ganzen zijn leuk om te voeren, maar als ze gaan poepen is de lol er snel van af.
– Insecten, spinnen, muizen en ratten worden gezien als ongedierte en kunnen een plaag worden.
– En dan hebben we nog dieren zoals vossen die naar de stad komen. Voelen we ons met hen zo dichtbij nog helemaal veilig?

De leerlingen gaan een korte documentaire maken van natuur in de stad (dorp). Ze brengen in beeld welke natuur er is te vinden, de concrete problemen die daaruit voortvloeien en de oplossingen die zij hebben bedacht.
Het project kent drie fases: doe – verdiep – activeer.
De werkwijze sluit aan bij het didactisch model van Onderzoekend & Ontwerpend Leren.

Het doel

Doel van het project is dat de leerlingen zich bewust worden van de problematiek en actief nadenken over oplossingen (ontwerpen) of verdiepend onderzoek doen (onderzoeken).

Het resultaat tot nu toe

160 leerlingen van Roncalli zijn hiermee bezig.

Duurzame Doener:

Dit project draagt bij aan:

Aantal leerlingen dat meedoet

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap