Groen schoolplein

Leerlingen gaan volgens de methodiek van ontwerpend leren een ontwerp maken voor hun schoolplein, waarmee ze bestaande problemen oplossen.

Probleem
Schoolplein zijn versteend en er is weinig groen. Hierdoor missen we de kans voor:
– Regenwater vasthouden
– Schaduwplekken
– Speelplekken
– Zuurstofproductie
– Natuureducatie aan groepen 1-8
– Eigen voedsel kweken

Vraagstelling
Bedenk een groene invulling van het schoolplein waarbij:
– minimaal twee kansen worden benut;
– minimaal 1% van het schoolplein wordt ontsteend;
– duidelijk is welke leerlingen (groepen) gebruik maken van de oplossing;
– duidelijk is wie het onderhoud doet;
– het groene schoolplein géén modder in de school/klas veroorzaakt.

De schooldirecties kunnen de resultaten gebruiken bij een aanvraag voor de landelijke subsidie “schoolpleinen van de toekomst”.

Het doel
Kinderen bewust maken van problematiek en oplossingen van versteende schoolpleinen.

Het resultaat tot nu toe:
Vergroend schoolplein van BS De Welle in april 2018

Duurzame Doener:

Dit project draagt bij aan:

groen schoolplein

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap