Bijenconvenant

Gemeente Bergen op Zoom heeft op 12 december 2018 twee afspraken ondertekend over bijen: het convenant Bijenlandschap West- Brabant en de Nationale Bijenstrategie. Hierin staan afspraken over het beschermen van het leefgebied van bijen en andere insecten.

Het Bijenlandschap West- Brabant bestaat uit 20 organisaties, waaronder bedrijven als de SuikerUnie, het waterbedrijf Evides, natuurorganisaties en overheden.

Het is belangrijk om ons samen in te zetten voor bijen. Het gaat namelijk niet goed met de bij en andere insecten die bloemen bestuiven. En als bestuiving van bloemen niet gebeurt, kunnen vruchten hierdoor niet groeien en is er minder voedsel beschikbaar voor dieren en mensen. Wist je dat van alle planten en bloemen in de natuur wel 85% van de bestuiving door bijen en insecten noodzakelijk is om te kunnen voortplanten? Ook voor de landbouw is dit van heel groot belang: wel 75% van de gewassen hebben bestuiving van insecten nodig om vruchten te kunnen maken.

Wat kunnen we doen?

Door het inzaaien van kruiden en bloemen van inheemse soorten die voor bijen en andere insecten geschikt zijn, of het anders maaien van bermen en perken kunnen er weer meer bijen komen! De gemeente is hier al langer mee bezig, maar gaat nog meer kijken hoe het nog beter kan. Met het ondertekenen van de afspraken gaat de gemeente hierin ook samenwerken met andere partners. En het heeft zin! In de provincie Zuid-Holland zijn hierdoor alweer meer bijen geteld dat in voorgaande jaren. Dat kunnen wij ook!

Wat doet de gemeente dan precies?

  • Minder maaien
  • bermen inzaaien met bloemen en kruiden
  • planten en struiken aanplanten die bijen trekken
  • geen chemische bestrijdingsmiddelen bij groenbeheer

Duurzame Doeners:

Dit project draagt bij aan:

X
Share via
Copy link
Powered by Social Snap